• Specials Schedule

  A Day: Art 

  B Day: Computers & P.E.

  C Day: Spanish & Browse and Borrow

  D Day: Music

  E: P.E.

  *Remember to wear sneakers on P.E. days*

  A dia: arte

  B dia: computadoras y educacion Fisica 

  C dia: espanol y biblioteca

  D dia: musica

  E dia: educacion fisica

  *recuerda usar tenis en los días de educación fisica